H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Wat is een FTCH

Onder het oude communistische regime is in Oekraïne een systeem opgezet waarbij achtergelaten kinderen (in de volksmond ook wel "wegwerpkinderen" genoemd) en wezen in grote tehuizen worden ondergebracht met leeftijdscategorieën van 0-3, van 3-6, van 6-12 en van 12-18 jaar. Deze kinderen krijgen slechts weinig persoonlijke aandacht en worden daarnaast nog een aantal keren uit hun vertrouwde omgeving overgeplaatst totdat zij uiteindelijk op 18 jarige leeftijd zelf hun weg maar moeten zien te vinden.

Criminaliteit en prostitutie zijn vervolgens vaak het volgende station.
In 1994 is door het Oekraïense parlement een wet aangenomen die een nieuwe vorm van kinderopvang regelt. Hierbij nemen ouders een aantal pleegkinderen in hun gezin op, al of niet naast eigen kinderen. Deze pleegkinderen groeien nu dus op in gezinsverband: ze hebben een vader, een moeder, broertjes en zusjes. Zo'n Family Type Children Home (FTCH) kan uit maximaal 10 kinderen bestaan (inclusief de eigen kinderen).

In de wet wordt een FTCH zelfs de “te verkiezen vorm van kinderopvang” genoemd. Ook is vastgelegd dat de overheid ondersteuning biedt in de kosten van o.a.: levensonderhoud, verwarming en elektriciteit. Het heeft jaren geduurd voordat ook invulling gegeven werd aan deze goede nieuwe wet. In de Subkarpaten was FTCH De Regenboog in 2001 de eerste FTCH en het zou nog enkele jaren duren voordat de overheid ook daadwerkelijk de steun gaf die in de wet staat voorgeschreven. Sinds de politieke omwenteling in 2004 voorzien de overheden nu daadwerkelijk in deze financiële ondersteuning.
Echter de financiering van een huis dat als FTCH kan worden ingericht moet elders vandaan komen. De locale overheid heeft hier geen middelen voor. Het is dus van cruciaal belang om in deze kritische fase door middel van financiële ondersteuning (investering) een start te geven aan een nieuw op te richten FTCH. De overheid voorziet daarna in de exploitatiekosten, waarbij de ouders ook een pensioenvoorziening krijgen.
Onze stichting wordt vanwege onze ervaring en goede resultaten van de reeds opgerichte FTCH's door gemeenten en districten in Trans-Karpatië regelmatig benaderd om FTCH's te willen starten.