H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Fondswerving

De stichting werft fondsen op de volgende manier:
a. Persoonlijk benaderen van particulieren om voor een vast periodiek bedrag sponsor te worden, ofwel eenmalig een financiële bijdrage te geven. Als tegenprestatie ontvangen sponsors informatie in de vorm van Nieuwsbrieven.
b. Kerkelijke collectes en door particulieren georganiseerde acties om het werk van de stichting te steunen.
c. Benaderen van andere organisaties en stichtingen voor periodieke of eenmalige bijdragen (o.a. Sport en Spel Maasland en Wilde Ganzen).
d. Benaderen van overheidsinstanties die zich speciaal inzetten voor ontwikkelings-/hulpprojecten in o.a. Oost-Europa.

Financiële verslaglegging
Jaarlijks wordt een financieel verslag opgesteld. Indien dit voor de in dat jaar lopende projecten vereist is, worden de jaarstukken gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Op aanvraag wordt het financieel verslag aan sponsors toegestuurd.

ANBI
De stichting is door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting

 

Het fiscaalnummer van Stichting de Regenboog is RSIN nummer: 8123.48.539

Promotie DVD
Over het werk van de stichting is een promotie DVD beschikbaar. Deze kan kosteloos (excl.verzendkosten) worden aangevraagd.

Promotie CD

Door een Oekraïense muziekgroep uit Beregovo is een speciale CD gemaakt om het FTCH werk via de stichting Samuël te sponsoren.. De prijs is  €10,-  waarvan 80 % ten goede komt aan steun voor de FTCH's.

Giften

Een gift als ondersteuning van het werk in de FTCH's is natuurlijk altijd van harte welkom. Enkel door de steun van donateurs kan de continuïteit in ondersteuning van de FTCH's voldoende worden gewaarborgd.

 

Als u hieraan ook wilt bijdragen dan kunt u uw gift op ondergenoemd IBAN rekeningnummer overmaken.

 

NL36INGB0000182993 t.n.v. Stichting de Regenboog, Voorschoten