H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Stichting de Regenboog

In 2021 zijn er geen specifieke projecten geweest welke een extra financiële ondersteuning vanuit Nederland behoefden. De voornaamste uitgavenpost was in 2021 dan ook de activiteiten van onze partner, stichting Samuel ter ondersteuning van de FTCH’s. Voor 2021 bestonden deze voor ongeveer 30% uit de kosten die voor trainingen, seminars en kampen gemaakt worden. Met de trainingen en kampen werd een inhaalslag gemaakt ten opzichte van de voorgaande jaren, toen deze door covid maar in beperkte mate konden doorgaan. Het aandeel in de kosten lag in de voorgaande jaren ook beduidend lager. Het overige deel zijn de organisatiekosten die Samuel heeft. De vaste personeelskosten, in totaal werken er drie personen, hebben hierbij een groot deel in hun begroting. 

 

Mede door de hernieuwde mogelijkheden voor trainingen en kampen lagen de uitgaven over 2021 3.688 Euro hoger dan de inkomsten.

 

Als bestuur is er in 2021 geen bezoek aan Oekraïne gebracht. Ook hier beperkte de Covid-19 maatregelen de mogelijkheden. Middels email en internet is er wel geregeld contact over de activiteiten. De bestuurskosten konden daarmee tot 2% van de totale uitgaven beperkt blijven.