H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Stichting de Regenboog

In 2020 zijn er geen specifieke projecten geweest welke een extra financiële ondersteuning vanuit Nederland behoefden. De voornaamste uitgavenpost was in 2020 dan ook de activiteiten van onze partner, stichting Samuel ter ondersteuning van de FTCH’s. Voor 2020 bestonden deze voor ongeveer 1/5 uit de kosten die voor trainingen, seminars en kampen gemaakt worden. Dit is een lager aandeel dan gebruikelijk was in de afgelopen jaren. Voornaamste reden hiertoe was dat de mogelijkheden voor trainingen en dergelijke door Covid-19 maatregelen in Oekraïne beperkt waren.

Het overige deel zijn de organisatiekosten die Samuel heeft. De vaste personeelskosten, in totaal werken er drie personen, hebben hierbij een groot deel in hun begroting. Mede hierdoor lagen de uitgaven over 2020 431 Euro hoger dan de inkomsten. Als bestuur is er in 2020 geen bezoek aan Oekraïne gebracht. Ook hier beperkte de Covid-19 maatregelen de mogelijkheden. Middels email en internet is er wel geregeld contact over de activiteiten. De bestuurskosten konden daarmee tot 2% van de totale uitgaven beperkt blijven.