H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Financiën en verantwoording

In 2018 zijn er geen specifieke projecten geweest welke een extra financiële ondersteuning vanuit Nederland behoefden. De voornaamste uitgavenpost was in 2018 dan ook de activiteiten van onze partner, stichting Samuel ter ondersteuning van de FTCH’s. Deze bestaan voor ongeveer 1/3 uit de kosten die voor trainingen, seminars en kampen gemaakt worden. Het overige deel zijn de organisatiekosten die Samuel heeft. De vaste personeelskosten, in totaal werken er drie personen, drukken hierin in toenemende mate op hun begroting.  Mede hierdoor lagen de uitgaven over 2018 141 Euro hoger dan de inkomsten. Als bestuur is er in 2018 geen bezoek aan Oekraïne gebracht. Middels email en internet is er geregeld contact over de activiteiten, wat de noodzaak tot een bezoek beperkt. Hierdoor konden evenwel de bestuurskosten beperkt blijven.