H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

2015

Financiën en verantwoording 2015

Geconstateerd wordt dat er voor projecten steeds minder een financiële ondersteuning vanuit Nederland gevraagd, maar er steeds meer vanuit lokale initiatieven wordt gerealiseerd. Voornaamste uitgavenpost waren de activiteiten van de onze partner, stichting Samuel ter ondersteuning van de FTCH’s. Mede dit gegeven gaf dat over 2015 de uitgaven 3.960 Euro lager lagen dan de inkomsten.

Dit overschot is inmiddels als gift aan Samuel ter beschikking gesteld, zoals u in onze nieuwsbrief van juli 2016 (zie verder op deze website) hebt kunnen lezen.

 

Inkomsten 2015

 

Met het ouder worden van de kinderen verandert ook de zorg die gegeven kan worden. Dit heeft ook zeker financiële consequenties, zij het door het geven van extra trainingen dan wel door het ondersteunen van nieuwe vormen van dagbesteding, denkt u aan het granny-project.

De FTCH’s de Regenboog in Beregszász en het relatief nieuwe FTCH in Feketepatak hebben in 2015 beide een micro-krediet mogen ontvangen op basis van geld welke door de jeugdgroep uit Maassluis ter beschikking is gesteld. Voorwaarde hierbij is dat de terugvloeiende opbrengsten direct ten goede komen aan het werk van stichting Samuel en daartoe opnieuw een structurele bestemming krijgt.

Tevens is een eenmalige gift ter ondersteuning van het ‘street children project’ in Beregszász gedaan.

 

 Uitgaven 2015

 

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan het einde van het boekjaar in totaal € 28.626,-