H_1.JPG H_10.JPG H_11.JPG H_12.JPG H_2.jpg H_3.jpg H_4.jpg H_5.jpg H_6.jpg H_7.jpg H_8.JPG H_9.JPG

Achtergrondinformatie

Historie

In Beregovo, een provinciestad in het meest westelijke deel van de Oekraïne, woont de familie Ilosvay. Een groot gezin in een uitgebouwd woonhuis waarop 'A Szivárvány' (Hongaars voor De Regenboog) staat. Het echtpaar Attilla en Marika Ilosvay woont er met 3 eigen en 8 pleegkinderen en runnen nu bijna 20 jaar de eerste FTCH (Family Type Children Home) in Trans-Karpatië, waar een belangrijk deel van de bevolking Hongaars spreekt omdat deze provincie vroeger tot het groot-Hongaarse rijk behoorde.

In 2001 is dit huis vanuit Nederland financieel 'geadopteerd' en om deze steun goed vorm te kunnen geven is hiervoor in 2003 Stichting De Regenboog opgericht. Echter, niet alleen om het voortbestaan van dit huis te garanderen, maar meer nog om volgende FTCH's op weg te helpen.

 

Stichting De Regenboog richt zich in en vanuit Nederland op fondswerving en bestuurlijke ondersteuning.

Inmiddels zijn er 9 FTCH's. Naast het huis in Beregovo, zijn er nu FTCH's  in Peterfalva, Csetfalva, Tiszabókény, Nagydobrony, Nagybereg, Visk, Feketepatak en Bótrágy. Een 10de FTCH Múnkacs is momenteel in oprichting. in In totaal zijn inmiddels 60 kinderen in pleeggezinnen geplaatst

Stichting Samuel
De Stichting De Regenboog werkt ter plaatse nauw samen met de Stichting Samuël die gevestigd is in Beregovo en zich, vanuit de lokale situatie, ook inzet voor het opvangen van kinderen in FTCH's. De samenwerking bestaat hierin dat Stichting Samuël de dagelijkse "bedrijfsvoering" voor alle FTCH's verzorgt, inclusief selectie en training van FTCH-ouders en contacten met overheden. Daarvoor is een klein kantoor met drie medewerkers opgericht. Stichting De Regenboog draagt voor 50 % bij in de kosten van deze ondersteuning.
Beide stichtingen zetten zich in voor fondsenwerving teneinde via investeringen nieuwe FTCH's op te kunnen richten

Nieuwe FTCH's
De behoefte om in de provincie Trans-Karpatië door te gaan met het opzetten van FTCH's is groot. Heel veel kinderen wachten in ziekenhuizen onder droevige omstandigheden op een mogelijkheid om in een gezinshuis te kunnen gaan wonen.

In tegenstelling tot de staatskinderhuizen krijgen ze in een FTCH veel meer persoonlijke aandacht en zorg. Daarnaast doen de ouders er alles aan om de kinderen een goede opleiding te laten volgen en ze in het opgroeien te ondersteunen en te begeleiden.

Selectie van de juiste ouders die bereid zijn heel veel liefde en energie te investeren in een groot (pleeg) gezin is daarbij van cruciaal belang en wordt door Stichting Samuël op professionele wijze aangepakt..

 

Microkredieten
Door middel van het verstrekken van kleinschalige subsidies (renteloze lening) ondersteunt Stichting De Regenboog diverse initiatieven in Trans-Karpatië. Daarbij wordt contractueel vastgelegd dat de ontvangen subsidie in termijnen wordt terugbetaald en daarna nog voor een periode van 10 jaar een percentage van de winst wordt afgedragen ter ondersteuning van de FTCH's. De praktische afwikkeling hiervan en controle hierop wordt vanuit Stichting Samuel gedaan. Het merendeel van deze micro-kredieten wordt aangewend voor kleinschalige projecten in de landbouw. Zo is er bijvoorbeeld een kassenproject opgezet door de vader van de FTCH in Tiszabókény.